Onafhankelijk netwerk van zwerfvuilvrijwilligers

Dit platform tracht alle opruiminitiatieven rond zwerfvuil in België, Nederland en Frankrijk te verenigen. Schrijf jouw initiatief in, zo laten we ons met een krachtige stem vertegenwoordigen op lokale en internationale bestuursniveaus.

CITIZEN SCIENCE

Er bestaan veel goedbedoelde initiatieven die zich vrijwillig inzetten in de strijd tegen zwerfvuil.  Bemerk echter dat afval ruimen zonder meer enkel de symptomen van de problematiek wegneemt.

Zonder het statistisch bijhouden en analyseren van wat werd geruimd zullen de afvalbronnen niet worden aangepakt. Het is NIET de bedoeling dat burgers zonder perspectief zich blijven inzetten en andere actoren in dit verhaal de verantwoordelijkheid ontlopen.

Regelmatig circuleren cijfers over zwerfvuil dat werd verzameld door verschillende instanties met de meest uiteenlopende meetmethodes maar niemand houdt rekening met de echte experts, namelijk de vrijwilligers zelf.

De expertise die ontstaat uit dit groots wetenschappelijk burgernetwerk zal dienen als maatstaf om beleidsaanbevelingen te formuleren. Zwerfvuil.NET is Citizen Science en burgerparticipatie op z’n best.

We meten door te ruimen -> door te ruimen doen we aan bewustmaking. We leggen pijnpunten bloot en trachten de oorzaak van het zwerfvuil te elimineren.

——————————————————————————————————————–

Deze organisaties maken deel uit van het netwerk:

Geen zwerfvuil in onze Vlaamse ArdennenProper 2060Brakel Proper