CHARTER

Dit charter van het platform zwerfvuil.NET verenigt opruiminitiatieven in delen van de Benelux, Frankrijk en Noordzee in de strijd tegen de plastic soep.

Dit charter omschrijft de principes van dit collectief en door het lid worden van zwerfvuil.NET onderschrijf je dit en maak je deel uit van het netwerk.

WAAROM?

Samen staan we sterker en met dit netwerk vertegenwoordigen we alle initiatieven die dezelfde doelstellingen nastreven.  Er zijn veel goedbedoelde initiatieven die zich vrijwillig inzetten in de strijd tegen zwerfvuil.  De ervaring leert echter dat afval ruimen zonder meer enkel de symptomen van de problematiek wegneemt. Zonder het statistisch bijhouden en analyseren van wat werd geruimd zullen niet alle afvalbronnen worden aangepakt.

Het is naar onze mening NIET de bedoeling dat burger zonder perspectief zich blijft inzetten en andere actoren in dit verhaal de verantwoordelijkheid ontlopen.

Regelmatig circuleren cijfers over zwerfvuil dat werd verzameld door verschillende instanties met de meest uiteenlopende meetmethodes maar niemand luistert op vandaag naar de echte experts, namelijk de vrijwilligers zelf. De expertise die ontstaat uit dit groots wetenschappelijk burgernetwerk zal dienen als maatstaf om beleidsaanbevelingen te formuleren.

DOELSTELLING

De doelstelling van dit platform is het verhinderen van alle macro- en microplastics om in de natuur te belanden.  Onze uiteindelijke missie: ruimen tot er niets meer te ruimen valt.

HOE DOEN WE DIT?

Door het meten en analyseren van wat er op bepaalde locaties wordt geruimd proberen we de oorzaak van het zwerfvuil te achterhalen en trachten we systematisch alle afvalbronnen te elimineren.

MODUS OPERANDI

De initiatieven die zich bezig houden met het ruimen van zwerfvuil houden hiervan de uiteindelijke vangst bij in volume of gewicht (gewicht enkel met geijkt toestel), en hebben steeds een bewijs hiervan door middel van foto met locatie ervan.

Meerledig kernprincipe:

 • Door opruimacties sensibiliseren en inspireren we de bevolking
 • We meten en centraliseren alles wat geruimd wordt
 • Na onderzoek en analyse zetten we gerichte acties en projecten op en plegen overleg met wie verantwoordelijkheid draagt over de afvalbron.

WAAR?

Onze werkgebied bestrijkt zowel het vaste land, waterwegen en de Noordzee.  We zijn actief op stranden, in bossen, velden, langs wegen, op zee en op en rond waterlopen.

IK SLUIT MIJ AAN

 • Ik ben een organisatie of vrijwilliger en wil mij bij zwerfvuil.NET aansluiten
 • Ik ga akkoord met de doelstellingen en de inhoud van dit charter
 • Ik hanteer het principe van politieke en religieuze neutraliteit in alles wat met zwerfvuil te maken heeft
 • Ik ben mij ervan bewust dat zowel consument, producent als overheid verantwoordelijkheid dragen in de zwerfvuilproblematiek en overtuigd dat we deze problematiek slechts het hoofd kunnen bieden als alle partijen zich hiervoor inzetten
 • Ik verbind er mij toe om als organisatie of vrijwilliger toegang te geven tot de data van al mijn/onze zwerfvuilacties
 • Ik geef toestemming voor het gebruik en verwerking van de resultaten van mijn opruimacties door zwerfvuil.NET
 • Ik vind dat we het gebruik van virgin plastics moeten vermijden via het principe van reduce-reuse-recycle
 • Ik erken dat een systeem van statiegeld momenteel de beste manier is om de Europese doelstelling van recyclage van 90% van plastics te verkrijgen en dat dit een noodzakelijke tussenstap is om op lange termijn single-use-plastics aan banden te leggen